maandag

Wat er overblijft.

What is left.

1 opmerking: