zaterdag

Verboden.

Forbidden.

donderdag

woensdag

dinsdag

Zet een kaars ...

Put a candle ...

zondag