zaterdag

Wat zie jij nou hier?

What can you see here now?

vrijdag

Zet je klompjes...

Put your wooden shoes...

donderdag

woensdag

Restjes van vorig jaar.

leftovers from last year

dinsdag

Dit moet nog gedaan worden.

this remains to be done

maandag

In de tuin.

In the garden.

zondag

Voorbereidingen AJOC weekend.

preparations AJOC weekend