zaterdag

Onkruid vindt altijd een plekje.

weeds always find a spot

donderdag

Fair.

market.

woensdag

dinsdag

maandag

zondag

Net echt.

Just really.