zaterdag

Voor het uitzoeken?

for selecting

vrijdag

Westertoren.

Westertoren.

donderdag

woensdag

Braam?

blackberry?

dinsdag

Vloertje ligt bijna.

floor is almost.

maandag

Zagen, zagen,

saw, saw, 

zondag

Roosjes.

Roses.